Teoretická príprava na ICAO English

Pred samotným preskúšaním leteckého personálu podľa požiadaviek ICAO je vhodné absolvovať teoretickú výučbu zameranú na odborné používanie anglického jazyka v praxi.

Odborná príprava na jazykové preskúšanie avšak neprebieha ako cielená príprava na preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa požiadaviek ICAO, tzv. „WASHBACK EFFECT“.

Štúdia bezpečnosti pre porozumenie zavedenia požiadaviek preskúšania jazykovej spôsobilosti leteckého personálu zjednodušene objasňuje historické pozadie a štúdiu bezpečnosti zavedenia požiadaviek preskúšania jazykovej spôsobilosti leteckého personálu v súlade s požiadavkami ICAO.

Prípravný kurz je odporúčaný pre všetkých členov personálu, ktorý je zainteresovaný do medzinárodnej leteckej prevádzky.

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na používanie anglického jazyka v leteckej prevádzke so zameraním sa na odstránenie dvoch najhlavnejších nedostatkov:

  • nesprávne použitie štandardnej frazeológie
  • nedostatočná znalosť hovorovej reči

Kurz neslúži ako výučba anglického jazyka a predpokladom na jeho absolvovanie je bežná hovorová znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni.

Výcvik ICAO English a prípravný kurz orgnaizujeme v spolupráci s akreditovaným centrom pre vykonávanie preskúšaní TSP.