Letecká škola vz. letecké preskúšanie

Letecká škola - ATO je vzdelávacia organizácia schválená podľa Časti ORA. Letecké preskúšania sú úzko prepojené s fungovaním leteckej školy - ATO.

V niektorých prípadoch - najmä po expirovaní kvalifikačnej kategórie, alebo osvedčenia inštruktora je nutné absolvovanie ďalšieho leteckého výcviku, alebo doplňujúcej výučby teoretických vedomostí, ktoré nariadi letecká škola - ATO.

V minulosti bola na internetovom magazíne ProfiPilot.sk publikovaná séria článkov, kde Milan Mazanovský zosumarizoval odpovede na väčšinu otázok, s ktorými sa môžete stretnúť, keď budete vyberať leteckú školu pre Váš letecký výcvik