Letecký výcvik

Letecký výcvik môže poskytovať výhradne letecká škola, ktorá je držiteľom oprávnenia ATO - Approved Training Organization podľa Časti ORA.

Kvalita leteckého výcviku sa líši vzhľadom na to, v akej leteckej škole je letecký výcvik poskytovaný. Kvalitatívne na nižšej úrovni sú výcviky poskytované rôznymi aeroklubmi a v minulosti leteckými školami typu RF (Registered facility).

Pre absolvovanie leteckého výcviku, či už pre záujemcov o získanie leteckých kvalifikačných kategórií, alebo o ich obnovenie, odporúčame letecký výcvik v Bratislave.

Letecká škola - ATO do procesu preskúšania vstupuje hlavne v nasledovných prípadoch:

Kvalifikačná kategória expirovaná menej ako 30 dní

Letecká škola - ATO na základe posúdenia skúseností žiadateľa posúdi nutnosť obnovovacieho výcviku. Ak obnovovací letecký výcvik vzhľadom na skúsenosti pilota nie je potrebný, letecká škola - ATO vystaví certifikát a žiadateľ môže absolvovať letecké preskúšanie.

Kvalifikačná kategória expirovaná viac ako 30 dní

V prípade, ak je kvalifikačná kategória (napríklad SEP(land), MEP(land), TMG) expirovaná viac ako 30 dní, je nutné, aby letecká škola - ATO stanovila obnovovací letecký výcvik. Dĺžka leteckého výcviku, ktorý stanoví letecká škola - ATO závisí od toho, ako dho je kvalifikačná kategória expirovaná a aké sú letecké skúsenosti žiadateľa.

Letecký výcvik poskytnutý inštruktormi leteckej školy dáva garanciu kvality v dôslednosti. Dôvodom je fakt, že inštruktori leteckej školy Bratislava sú profesionálni piloti, ktorí lietajú aj v rámci leteckej dopravy na dopravných lietadlách. Skĺbenie skúseností z leteckej dopravy a ich poskytovanie inštruktormi JetAge v rámci "malého" lietania v leteckej škole dáva absolventom príležitosť naučiť sa vedomosti a skúsenosti, ktoré by sa za iných okolností učili sami až v leteckej praxi na dopravnom lietadle.

Letecký výcvik, ktorý poskytuje letecká škola ProfiPilot je poskytovaný priamo z letiska M.R. Štefánika v Bratislave (LZIB/BTS). Tento fakt dáva možnosť žiakom leteckej školy oveľa väčšej flexibility využívania letiska aj počas nočných hodín, alebo počas zhoršených meteorologických podmienok. 

Z letiska Bratislava je tak možné zahájiť výcvikový let aj po západe Slnka, alebo absolvovať letecký výcvik podľa pravidiel IFR počas zhoršených poveternostných podmienok.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.