Preškolenie na iné lietadlá

Rozdielový výcvik, alebo ľudovo nazvané preškolenie na iné lietadlo je požadované ustanovením FCL.710 Časti FCL Nariadenia 1178/2011. 

S cieľom rozšíriť oprávnenia na ďalší variant lietadla v rámci jednej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie, pilot musí absolvovať rozdielový alebo zoznamovací letecký výcvik, ktorý poskytne a navrhne letecká škola - ATO.

V tomto prípade je variant lietadla ľudovo nazývaný "typ". Jedná sa teda o iný typ lietadla v rámci kvalifikačnej triedy. V prípade kvalifikačnej kategórie na jednomotorové lietadlá - SEP(land) ak hovoríme napríklad o lietadle Diamond DA-20-A1 Katana, tak ďalším variantom je napríklad Diamond DA-40TDi Star.

V prípade, ak sa jedná napríklad o kvalifikačnú triedu pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) je jedným variantom napríklad Piper PA-34 Seneca a ďalším variantom, na ktorý sa vyžaduje preškolenie - rozdielový letecký výcvik je Diamond DA-42NG Twin Star.

 Ak pilot na danom variante lietadla nelietal v období dvoch rokov (24 mesiacov) po absolvovaní rozdielového leteckého výcviku, na zachovanie oprávnení pre konkrétny variant letúna sa vyžaduje ďalší rozdielový letecký výcvik alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti. Táto požiadavka neplatí v prípade variantov kvalifikačných kategórií na triedu pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) alebo turistické motorizované klzáky - TMG.

Rozdielový výcvik sa podľa potreby zapisuje do denníka letov.

Partnerská letecká škola Bratislava poskytuje na mieru pripravený rozdielový letecký výcvik - preškolenie na nasledovné varianty letúnov v kvalifikačných triedach:

  • jednomotorové piestové letúne SEP(land) - Diamond DA-20-A1 Katana, Diamond DA-40D Star, Cessna C-172 Skyhawk
  • viacmotorové piestové letúne MEP(land) - Diamond DA-42NG-VI Twin Star

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.