Preskúšanie pilotov - letecká škola a letecká angličtina

EASA letecký výcvik a preskúšanie pilotov v jednom - letecká škola

Letecké kvalifikácie, alebo osvedčenie inštruktora sú podmienené ich platnosťou. Predĺženie kvalifikácií a osvedčení môže vykonať len examinátor, ktorý je na tento účel poverený.

Žiadateľom o letecké preskúšanie poskytujeme plnú podporu pri administratívnych úkonoch praktického preskúšania. Spolupracuje s nami profesionálna letecká škola, pričom pred samotným preskúšaním je možné absolvovať kondičný, alebo zdokonaľovací letecký výcvik. Podľa Vašich možností zostavíme prípadný zdokonaľovací výcvik tak, aby ste sa udržali v kondícií za prijateľnú cenu.

V rámci Aero Language poskytujeme preskúšanie leteckej angličtiny ICAO - ICAO English. Preskúšanie leteckej angličtiny podľa požiadaviek ICAO je poskytované v súlade s požiadavkami ICAO a Nariadenia (ES) 1178/2011 a v súlade s normami ICAO.

Prečo my?

  • partnerská letecká škola Bratislava
  • flexibilita služieb
  • moderné lietadlá súčasnej generácie
  • možnosť absolvovať zdokonaľovací výcvik (recurrent)
  • možnosť preškolenia na nové varianty lietadiel
  • mladý personál
  • skúsení ľudia, ktorí pracujú v oblasti leteckých výcvikov
  • letecký výcvik a letecké preskúšanie priamo z Bratislavy a z Brna
  • administratívne postupy vybavíme za Vás
  • perfektné ceny