Administratívne postupy kladené na preskúšanie pilotov

Pred samotným preskúšaním je vyžadované, aby letecký examinátor skontroloval platnosť nasledovných údajov a dokumentov:

  • preukázanie totožnosti žiadateľa
  • kontrola preukazu spôsobilosti
  • kontrola osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti
  • kontrola osvedčenia rádiofonistu
  • kontrola platnosti kvalifikácií – kvalifikačných kategórií a osvedčení zapísaných v preukaze spôsobilosti
  • kontrola zápisníku letov žiadateľa

Po vykonaní leteckého preskúšania sú administratívne náležitosti, ktoré vykonáva letecký examinátor nasledovné:

  • vyplnenie Správy o vykonaní preskúšania
  • zápis do zápisníka letov
  • zápis do preukazu spôsobilosti žiadateľa v prípade úspešného absolvovania
  • notifikácia o vykonaní skúšky Úradu vydania preukazu 

Presné administratívne náležitosti sa môžu meniť vzhľadom na typ preskúšania, platnosť a vyznačenú platnosť kvalifikácií, osvedčení inštruktora a kvalifikačných kategórií a taktiež aj rozsah preskúšania.