Obnovenie platnosti kvalifikácie TMG

Obnovenie platnosti TMG - triednej kvalifikačnej kategórie pre turistické motorizované klzáky sa uplatňuje v prípade, ak je kvalifikačná kategória pre turistické motorizované klzáky - TMG expirovaná, tzv. „prepadnutá“.

Postup obnovenia platnosti pri opätovnom získaní kvalifikačnej kategórie turistické motorizované klzáky - TMG navrhuje letecká škola - ATO, ktorá odporučí žiadateľovi ďalší postup pre obnovenie platnosti.

V prípade obnovenia platnosti kvalifikačnej kategórie bude letecká škola postupovať podľa Nariadenia 1178/2011 ustanovenie FCL.740(b)(1).

Odporúčaným postupom podľa AMC1 FCL.740(b)(1), ktorým sa letecká škola - ATO bude riadiť je nasledovný závisí od nasledovných údajov:

  • prax žiadateľa - Letecká škola (ATO) by na jej overenie mala vyhodnotiť údaje v zápisníku letov pilota a v prípade potreby vykonať kontrolu v simulátore - FSTD
  • zložitosť variantu lietadla, na ktorom sa bude vykonávať výcvik a letecké preskúšanie
  • časové obdobie, ktoré uplynulo od ukončenia doby platnosti kvalifikačnej kategórie pre turistické motorizované klzáky - TMG

Dĺžka výcviku potrebná na dosiahnutie požadovanej úrovne odbornej spôsobilosti závisí na čase, ktorý uplynul od konca platnosti kvalifikačnej kategórie pre turistické motorizované klzáky - TMG. Dĺžka obnovovacieho výcviku by mala byť tým dlhšia, čím viac času uplynulo od ukončenia platnosti.

V niektorých prípadoch, ak od ukončenia platnosti kvalifikácie uplynula len veľmi krátka doba (rádovo menej ako 3 mesiace), môže letecká škola - ATO po preskúšaní pilota rozhodnúť, že nie je potrebný žiadny opakovací letecký výcvik.

Pri určovaní potrieb pre obnovovací výcviku pilota môže letecká škola - ATO zohľadniť nasledujúce faktory:

  • menej ako 3 mesiace po ukončení platnosti kvalifikácie: nie sú potrebne žiadne doplnkové požiadavky a žiadateľ môže po vystavení potvrdenia z leteckej školy - ATO absolvovať priamo praktické preskúšanie s examinátorom
  • viac ako 3 mesiace, ale menej ako 1 rok po ukončení platnosti kvalifikácie: minimálne dve výcvikové sedenia
  • viac ako 1 rok, ale menej ako 3 roky po ukončení platnosti kvalifikácie: minimálne tri výcvikové sedenia, v rámci ktorých sa preberú najdôležitejšie poruchy dostupných systémov
  • viac ako 3 roky po ukončení platnosti kvalifikácie: žiadateľ by mal opäť absolvovať  letecký výcvik v rozsahu a dĺžke, ktorá je požadovaná pre prvé vydanie kvalifikáci

Keď letecká škola - ATO určí potreby žiadateľa, vypracuje individuálny výcvikový program, ktorý vychádza z osnovy leteckého výcviku potrebného pre prvé vydanie kvalifikácie. Letecký výcvik bude zameraný na aspekty, ktoré letecká škola - ATO uzná za vhodné pre žiadateľa.

Po úspešnom ukončení obnovovacieho leteckého výcviku, letecká škola - ATO vydá žiadateľovi osvedčenie o úspešnom absolvovaní výcviku, ktorý žiadateľ predloží examinátorovi a úradu vydania preukazu so žiadosťou o obnovenie platnosti kvalifikácie. Osvedčenie alebo doklad musí obsahovať popis výcvikového programu, podľa ktorého bol obnovovací výcvik poskytnutý.

Po uspokojivom absolvovaní obnovovacieho výcviku je žiadateľ odporučený na praktické preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom, ktorý v prípade preskúšaní vystupuje ako reprezentant Dopravného úradu.

Po úspešnom absolvovaní leteckého preskúšania je uchádzačovi obnovená platnosť kvalifikácie turistické motorizované klzáky - TMG na ďalších 24 mesiacov.

Proces obnovy kvalifikačnej kategórie turistické motorizované klzáky - TMG poskytujeme na lietadlách, ktoré spadajú do kategórie turistických motorizovaných klzákov - TMG.

Aj pri obnove leteckej kvalifikácie – kvalifikačnej kategórie turistické motorizované klzáky - TMG si môžete byť istý, že seba a svoju leteckú licenciu zverujete do rúk ľudí, ktorí rozumejú svojej práci a leteckej legislatíve. Veľmi radi Vás privítame na osobnom stretnutí a ozrejmíme prípadne otázky. 

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.