Zavedením Nariadenia 1178/2011 do praxe začali jednotlivé členské štáty európskeho spoločenstva a niektoré ďalšie štáty (napr. Švajčiarsko, Island,..) medzinárodne uznávať letecké licencie iných členských štátov EASA vydaných podľa Časti FCL.

Prax však ukázala, že národné postupy jednotlivých leteckých úradov sa líšia a dochádza k zmätku pri vykonávaní preskúšaní. Mnohé členské štáty si vykladali rozlične ustanovenie o požiadavke Nariadenia 1178/2011 absolvovať briefing členským štátom pred vykonaním leteckého preskúšania

Vzhľadom na rozdielne národné postupy, ktoré súvisia najmä s administratívnymi postupmi leteckých preskúšaní bol dňa 2. apríla 2014 zavedený dokument s názvom EASA Examiner differences document. EASA Examiner differences document obsahuje všetky požiadavky, ktoré jednotlivé členské štáty EASA vyžadujú pri vykonávaní leteckých preskúšaní  zahraničným leteckým examinátorom.

EASA Examiner differences document tak nahrádza povinnosť absolvovať briefing leteckého examinátora daným členským štátom EASA, ktorý je štátom vydania preukazu spôsobilosti pilota (letecký preukaz).

Každý EASA letecký examinátor je povinný sa oboznámiť s príslušnými postupmi v EASA Examiner differences document pred vykonaním leteckého preskúšania pre žiadateľa, ktorého štát vydania licencie je iný, ako štát ktorý vykonáva dohľad nad činnosťou EASA leteckého examinátora.

EASA examiner differences document je v platnom znení publikovaný na stránkach EASA

--

 

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.