Letecký preukaz spôsobilosti súkromný pilot letúnov je dokument, ktorý oprávňuje osobu vykonávať fuknciu pilota na palube lietadla.

V rámci Európy je letecký preukaz Súkromný pilot letúnov  vydávaný v súlade s Nariadením 1178/2011 („Časť FCL“).

Oprávnenia držiteľa leteckého preukazu Súkromný pilot letúnov sú definované ustanovením FCL.205.A. Držiteľ  leteckého preukazu  súkromný pilot letúnov môže využívať svoje právomoci na vykonávanie funkcie veliaceho pilota letúnov počas neobchodných letov. Súkromný pilot môže zastávať na palube funkciu veliaci pilot, avšak nesmie vykonávať svoje oprávnenia na komerčnej báze - teda ako profesionálny pilot. Jedinou výnimkou je poskytovanie služieb leteckého inštruktora (FI(A), CRI(A), IRI(A) alebo TRI(A)) ktoré môže držiteľ PPL(A) poskytovať na komerčnej báze.

Na vykonávanie oprávnení preukazu súkromný pilot - PPL(A) je nutné, aby bol pilot držiteľom aj príslušnej tzv. triednej kvalifikačnej kategórie, alebo typovej kvalifikačnej kategórie.

Praktický letecký výcvik je vykonávaná spravidla na jednomotorovom piestovom letúni, pričom súčasne s výcvikom súkromný pilot - PPL(A) prebieha aj výcvik žiadateľa na získanie triednej kvalifikačnej kategórie pre jednomotorové piestové letúne – SEP(land).

Praktická časť leteckého výcviku súkromný pilot - PPL(A) (samotné lietanie) je schématicky rozdelené do minimálne 45 letových hodín. Teoretická časť leteckého výcviku súkromný pilot - PPL(A) obsahuje minimálne 100 hodín teoretickej výučby.

Po ukončení leteckého výcviku a úspešnom absolvovaní leteckého preskúšania (skill test PPL(A)), ktoré vykoná letecký examinátor bude pilot držiteľom preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov a bude môcť vykonávať funkciu veliaci pilot na jednomotorových piestových lietadlách do MTOW 5700kg.

Všeobecné požiadavky pre zahájenie výcviku súkromný pilot letúnov - PPL(A) / SEP(land)

  • Minimálny odporúčaný vek pre zaradenie do výcviku 15 rokov
  • Minimálny vek pre prvý samostatný let 16 rokov
  • Minimálny vek pre získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot - PPL(A) je 17 rokov
  • pred prvým samostatným letom musí byť žiadateľ držiteľom osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, alebo 2. triedy vydaného podľa Časti MED

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.