Predĺženie platnosti typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation

Predĺženie platnosti typovej kvalifikačnej kategórie pre sériu letúnov typu Cessna C525 Citation  popisuje Nariadenie 1178/2011, Podčasť H, Oddiel 2, ustanovenie FCL.740.A(b). Časť FCL neumožňuje predĺženie typovej kvalifikačnej kategórie pre letún Cessna C525 Citation administratívne. Predĺženie typovej kvalifikačnej kategórie Cessna C525 Citation môže byť vykonané len na základe letového preskúšania, resp. na základe preskúšania na letovom simulátore ("Full flight simulator" - FFS).

Predĺženie letovým preskúšaním a preskúšaním na simulátore

Žiadateľ o predĺženie typovej kvalifikačnej kategórie na letún Cessna C525 Citation musí v období troch mesiacov (90 dní), pred koncom platnosti absolvovať letecké preskúšanie- preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa Dodatku 9 k Časti FCL na variante letúna, ktorý spadá pod séiru letúnov typu Cessna C525 Citation a je certifikovaný EASA - teda je držiteľom EASA TCDS (Type Certificate Data Sheet) pre letún Cessna C525 Citation.

V prípade letúna s typovým certifikátom Cessna C525 Citation sa jedná o nasledujúce varianty letúna:

 • Cessna C525 Citation Jet (CJ)
 • Cessna C525 Citation (CJ1 a CJ1+)
 • Cessna C525A Citation (CJ2 a CJ2+)
 • Cessna C525B Citation (CJ3)
 • Cessna C525C Citation (CJ4)
 • Cessna C525 Citation M2

Preskúšaním na ktoromkoľvek z uvedených variantov lietadla typu Cessna C525 Citation  sa typová kvalifikačná kategória v licencií pilota predĺži na nasledujúce obdobie 12 mesiacov.

Vzhľadom na požadovaný rozsah preskúšania je preskúšanie na predĺženie typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation vykonávané na letovom simulátore (full flight simulator - FFS). 

Žiadateľ o predĺženie typovej kvalifikačnej kategórie Cessna C525 Citation v období počas platnosti kvalifikácie absolvoval najmenej:

 • 10 úsekov trate vo funkcii pilota letúna niektorého z variantov typu Cessna C525 Citation
 • alebo absolvoval 1 úsek trate vo funkcii pilota letúna Cessna C525 Citation, alebo v letovom simulátore (FFS), s examinátorom TRE(A), pričom tento let môže byť absolvovaný počas preskúšania odbornej spôsobilosti.

Pre pilota, ktorý pracuje pre prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy a ktorý úspešne absolvoval preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa (operator proficiency check OPC) spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti s cieľom predĺženia platnosti typovej kvalifikačnej kategórie (licence proficiency check - LPC), neplatí požiadavka na absolvovanie traťových úsekov.

Spomínané preskúšanie odbornej spôsobilosti - predĺženie  platnosti typovej kvalifikačnej kategórie na sériu letúnov typu Cessna C525 Citation môže vykonať len poverený letový examinátor typovej kvalifikačnej kategórie TRE(A) s oprávnením na typ Cessna C525 Citation.

Platnosť preskúšania / predĺženia kvalifikácie

Ak žiadateľ počas preskúšania uspeje zo všetkých častí letového preskúšania, typová kvalifikačná kategória na sériu letúnov typu  Cessna C525 Citation je predĺžená na ďalších 12 mesiacov (1 rok) od konca súčasnej platnosti.

Príklad:

Ak je kvalifikačná kategória na letún Cessna C525 Citation platná do 31.01.2015 a preskúšanie absolvuje dňa 01.11.2014, je v prípade úspešného preskúšania kvalifikácia predĺžená do 31.01.2016.

Oprávnenie kvalifikácie na Cessna C525 Citation

Typová kvalifikačná kategória na letúne typu Cessna C525 Citation oprávňuje držiteľa  na lietanie na variantach letúnov, ktoré v rámci typového certifikátu EASA (EASA TCDS) spadajú pod typ Cessna C525 Citation. Platnosť typovej kvalifikačnej kategórie na letúne typu Cessna C525 Citation je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 12 mesiacov (1 rok).

V našich končinách oprávňuje kvalifikačná kategória na typ Cessna C525 Citation vykonávať lety napríklad na nasledovných variantách lietadiel:

 • Cessna C525 Citation Jet (CJ)
 • Cessna C525 Citation (CJ1 a CJ1+)
 • Cessna C525A Citation (CJ2 a CJ2+)
 • Cessna C525B Citation (CJ3)
 • Cessna C525C Citation (CJ4)
 • Cessna C525 Citation M2

Rozdielový výcvik na iné varianty Cessna C525 Citation

Typová kvalifikačná kategória pre typ Cessna C525 Citatioon oprávňuje držiteľa na lietanie na variante letúna, na ktorom bola vykonaná praktická skúška (skill test) pre prvé získanie typovej kvalifikačnej kategórie Cessna C525 Citation.

Na lietanie na ďalšom variante lietadla toho istého typu - Cessna C525 Citation je potrebný tzv. rozdielový výcvik (differences training). Napríklad ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na lietadle, resp. simulátore Cessna C525 Citation, CJ1 a máte záujem lietať na lietadle Cessna C525A Citation, CJ3. V tomto prípade je potrebný dodatočný výcvik (differences training), tzv. „preškolenie na iný variant rovnakej triedy“.

V prípade poskytnutia rozdielového výcviku na iný variant letúna je tento rozdielový výcvik požadovaný vždy, pokiaľ žiadateľ na uvedenom variante nelietal dlhšie ako 2 roky tak, ako nariaďuje ustanovenie FCL.710(b) Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Je nutné dodať, že toto je požiadavka legislatívy - teda Časti FCL, Nariadenia 1178/2011. Každý prevádzkovateľ, resp. majiteľ lietadla môže mať dodatočné podmienky, ktoré môžu byť oproti legislatíve sprísnené napríklad celkovým náletom hodín.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.