Differences training - preškolenie na iné lietadlá

Rozdielový výcvik, alebo ľudovo nazvané preškolenie na iné lietadlo je požadované ustanovením FCL.710 Časti FCL Nariadenia 1178/2011. 

S cieľom rozšíriť oprávnenia na ďalší variant lietadla v rámci jednej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie, pilot musí absolvovať rozdielový alebo zoznamovací letecký výcvik, ktorý poskytne a navrhne letecká škola - ATO.

V tomto prípade je variant lietadla ľudovo nazývaný "typ". Jedná sa teda o iný typ lietadla v rámci kvalifikačnej triedy. V prípade kvalifikačnej kategórie na jednomotorové lietadlá - SEP(land) ak hovoríme napríklad o lietadle Diamond DA-20-A1 Katana, tak ďalším variantom je napríklad Diamond DA-40TDi Star.

V prípade, ak sa jedná napríklad o kvalifikačnú triedu pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) je jedným variantom napríklad Piper PA-34 Seneca a ďalším variantom, na ktorý sa vyžaduje preškolenie - rozdielový letecký výcvik je Diamond DA-42NG Twin Star.

 Ak pilot na danom variante lietadla nelietal v období dvoch rokov (24 mesiacov) po absolvovaní rozdielového leteckého výcviku, na zachovanie oprávnení pre konkrétny variant letúna sa vyžaduje ďalší rozdielový letecký výcvik alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti. Táto požiadavka neplatí v prípade variantov kvalifikačných kategórií na triedu pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) alebo turistické motorizované klzáky - TMG.

Podobne to platí aj u typových kvalifikácií. V prípade lietadla Cessna C525 Citation je jedinou zapísanou kvalifikácou v preukaze spôsobilosti pilota len kvalifikácia C525. Dokument Operational suitability data pre typ Cessna C525 Citation však pžadoužje, aby bol poskytnutý dodatočný letecký výcvik pri prechode z jednej varianty letúna Cessna C525 Citation na iný. Podrobné informácie je možné nájsť na stránkach, ktoré sa venujú problematike leteckého výcviku na type Cessna C525 Citation.

Rozdielový výcvik sa podľa potreby zapisuje do denníka letov.

Partnerská letecká škola Bratislava poskytuje na mieru pripravený rozdielový letecký výcvik - preškolenie na nasledovné varianty letúnov v kvalifikačných triedach:

  • jednomotorové piestové letúne SEP(land) - Diamond DA-20-A1 Katana, Diamond DA-40D Star, Cessna C-172 Skyhawk
  • viacmotorové piestové letúne MEP(land) - Diamond DA-42NG-VI Twin Star
  • typová kvalifikácia C525 - Cessna C525 Citation

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.