Obnova platnosti - modelová rada Cessna C525 Citation

Obnovenie platnosti typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation pre modelovú radu letúnov Cessna C525 Citation sa uplatňuje v prípade, ak je kvalifikačná kategória C525 expirovaná, tzv. „prepadnutá“.

Postup obnovenia platnosti pri opätovnom získaní kvalifikačnej kategórie pre letúne typu Cessna C525 Citation navrhuje letecká škola - ATO, ktorá odporučí žiadateľovi ďalší postup pre obnovenie platnosti.

V prípade obnovenia platnosti typovej kvalifikačnej kategórie bude letecká škola postupovať podľa Nariadenia 1178/2011 ustanovenie FCL.740(b)(1).

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

Prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) vyžaduje, aby jej držiteľ mal tzv. oprávnenia IR English podľa FCL.055(d). Ak nie ste držiteľom oprávnení IR English, spolu s našim examinátorom IRE(A) môžete preskúšanie IR English absolvovať. Túto službu ponúkame exkluzívne ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku v spolupráci s Aero Language.

 

Odporúčaným postupom podľa AMC1 FCL.740(b)(1), ktorým sa letecká škola - ATO bude riadiť je nasledovný závisí od nasledovných údajov:

 • prax žiadateľa - Letecká škola (ATO) by na jej overenie mala vyhodnotiť údaje v zápisníku letov pilota a v prípade potreby vykonať kontrolu v simulátore - FSTD
 • zložitosť variantu lietadla, na ktorom sa bude vykonávať výcvik a letecké preskúšanie
 • časové obdobie, ktoré uplynulo od ukončenia doby platnosti kvalifikačnej kategórie pre typ Cessna C525 Citation series

Dĺžka výcviku potrebná na dosiahnutie požadovanej úrovne odbornej spôsobilosti závisí na čase, ktorý uplynul od konca platnosti typovej kvalifikačnej kategórie pre letúne typu Cessna C525 Citation. Dĺžka obnovovacieho výcviku by mala byť tým dlhšia, čím viac času uplynulo od ukončenia platnosti.

V niektorých prípadoch, ak od ukončenia platnosti kvalifikácie uplynula len veľmi krátka doba (rádovo menej ako 3 mesiace), môže letecká škola - ATO po preskúšaní pilota rozhodnúť, že nie je potrebný žiadny opakovací letecký výcvik.

Pri určovaní potrieb pre obnovovací výcviku pilota môže letecká škola - ATO zohľadniť nasledujúce faktory:

 • menej ako 3 mesiace po ukončení platnosti kvalifikácie: nie sú potrebne žiadne doplnkové požiadavky a žiadateľ môže po vystavení potvrdenia z leteckej školy - ATO absolvovať priamo praktické preskúšanie s examinátorom
 • viac ako 3 mesiace, ale menej ako 1 rok po ukončení platnosti kvalifikácie: minimálne dve výcvikové sedenia
 • viac ako 1 rok, ale menej ako 3 roky po ukončení platnosti kvalifikácie: minimálne tri výcvikové sedenia, v rámci ktorých sa preberú najdôležitejšie poruchy dostupných systémov
 • viac ako 3 roky po ukončení platnosti kvalifikácie: žiadateľ by mal opäť absolvovať  letecký výcvik v rozsahu a dĺžke, ktorá je požadovaná pre prvé vydanie kvalifikáci

Keď letecká škola - ATO určí potreby žiadateľa, vypracuje individuálny výcvikový program, ktorý vychádza z osnovy leteckého výcviku potrebného pre prvé vydanie kvalifikácie. Letecký výcvik bude zameraný na aspekty, ktoré letecká škola - ATO uzná za vhodné pre žiadateľa.

Po úspešnom ukončení obnovovacieho leteckého výcviku, letecká škola - ATO vydá žiadateľovi osvedčenie o úspešnom absolvovaní výcviku, ktorý žiadateľ predloží examinátorovi a úradu vydania preukazu so žiadosťou o obnovenie platnosti kvalifikácie. Osvedčenie alebo doklad musí obsahovať popis výcvikového programu, podľa ktorého bol obnovovací výcvik poskytnutý.

Po uspokojivom absolvovaní obnovovacieho výcviku je žiadateľ odporučený na praktické preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom, ktorý v prípade preskúšaní vystupuje ako reprezentant Dopravného úradu.

Po úspešnom absolvovaní leteckého preskúšania je uchádzačovi obnovená platnosť kvalifikácie pre letúne typu Cessna C525 Citation na ďalších 12 mesiacov.

ktorý spadá pod séiru letúnov typu Cessna C525 Citation a je certifikovaný EASA - teda je držiteľom EASA TCDS (Type Certificate Data Sheet) pre letún Cessna C525 Citation.

V prípade letúna s typovým certifikátom Cessna C525 Citation sa jedná o nasledujúce varianty letúna:

 • Cessna C525 Citation Jet (CJ)
 • Cessna C525 Citation (CJ1 a CJ1+)
 • Cessna C525A Citation (CJ2 a CJ2+)
 • Cessna C525B Citation (CJ3)
 • Cessna C525C Citation (CJ4)
 • Cessna C525 Citation M2

Preskúšaním na ktoromkoľvek z uvedených variantov lietadla typu Cessna C525 Citation  sa typová kvalifikačná kategória v licencií pilota obnoví na nasledujúce obdobie 12 mesiacov.

Vzhľadom na požadovaný rozsah preskúšania je preskúšanie na obnovenie platnosti typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation vykonávané na letovom simulátore (full flight simulator - FFS). 

Platnosť preskúšania / obnovenia kvalifikácie

Ak žiadateľ počas preskúšania uspeje zo všetkých častí letového preskúšania, typová kvalifikačná kategória na sériu letúnov typu  Cessna C525 Citation je predĺžená na ďalších 12 mesiacov (1 rok) od konca súčasnej platnosti.

Príklad:

Ak je kvalifikačná kategória na letún Cessna C525 Citation platná do 31.01.2015 a preskúšanie absolvuje dňa 01.11.2014, je v prípade úspešného preskúšania kvalifikácia predĺžená do 31.01.2016.

Oprávnenie držiteľa kvalifikácie Cessna C525 Citation

Typová kvalifikačná kategória na letúne typu Cessna C525 Citation oprávňuje držiteľa  na lietanie na variantach letúnov, ktoré v rámci typového certifikátu EASA (EASA TCDS) spadajú pod typ Cessna C525 Citation. Platnosť typovej kvalifikačnej kategórie na letúne typu Cessna C525 Citation je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 12 mesiacov (1 rok).

V našich končinách oprávňuje kvalifikačná kategória na typ Cessna C525 Citation vykonávať lety napríklad na nasledovných variantách lietadiel:

 • Cessna C525 Citation Jet (CJ)
 • Cessna C525 Citation (CJ1 a CJ1+)
 • Cessna C525A Citation (CJ2 a CJ2+)
 • Cessna C525B Citation (CJ3)
 • Cessna C525C Citation (CJ4)
 • Cessna C525 Citation M2

ROZDIELOVÝ VÝCVIK NA INÉ VARIANTY CESSNA C525 CITATION

Typová kvalifikačná kategória pre typ Cessna C525 Citatioon oprávňuje držiteľa na lietanie na variante letúna, na ktorom bola vykonaná praktická skúška (skill test) pre prvé získanie typovej kvalifikačnej kategórie Cessna C525 Citation.

Na lietanie na ďalšom variante lietadla toho istého typu - Cessna C525 Citation je potrebný tzv. rozdielový výcvik (differences training). Napríklad ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na lietadle, resp. simulátore Cessna C525 Citation, CJ1 a máte záujem lietať na lietadle Cessna C525A Citation, CJ3. V tomto prípade je potrebný dodatočný výcvik (differences training), tzv. „preškolenie na iný variant rovnakej triedy“.

V prípade poskytnutia rozdielového výcviku na iný variant letúna je tento rozdielový výcvik požadovaný vždy, pokiaľ žiadateľ na uvedenom variante nelietal dlhšie ako 2 roky tak, ako nariaďuje ustanovenie FCL.710(b) Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Je nutné dodať, že toto je požiadavka legislatívy - teda Časti FCL, Nariadenia 1178/2011. Každý prevádzkovateľ, resp. majiteľ lietadla môže mať dodatočné podmienky, ktoré môžu byť oproti legislatíve sprísnené napríklad celkovým náletom hodín.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.