Predĺženie platnosti osvedčenia letecký inštruktor - CRI(A)

Predĺženie platnosti osvedčenia letecký inštruktor - inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie – CRI(A) sa uplatňuje v prípade, ak je osvedčenie letecký inštruktor - CRI(A) stále platné – t.j. nie je expirované.

 Predlžovanie osvedčenia letecký inštruktor - CRI(A) podlieha ustanoveniu FCL.940.CRI Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Na predĺženie platnosti osvedčenia letecký inštruktor - CRI(A) musí žiadateľ - držiteľ osvedčenia letecký inštruktor - CRI(A) v priebehu 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia letecký inštruktor - CRI(A):

 • poskytnúť najmenej 10 hodín letového výcviku vo funkcii letecký inštruktor CRI(A)

Ak je žiadateľ držiteľom osvedčenia letecký inštruktor - CRI(A) na jednomotorové letúne aj viacmotorové letúne, 10 hodín letového výcviku musí byť rovnomerne rozdelených medzi jednomotorové letúne a viacmotorové letúne, alebo musí žiadateľ

 • absolvovať opakovací výcvik vo funkcii letecký inštruktor - inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie - CRI(A), ktorý poskytne letecká škola - ATO, alebo
 • úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti leteckého inštruktora v súlade s článkom FCL.935 Časti FCL pre jednomotorové letúne alebo viacmotorové letúne

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia letecký inštruktor - inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie - CRI(A) musí držiteľ splniť podmienku úspešného absolvovania hodnotenia spôsobilosti inštruktora v súlade s článkom FCL.935 pre jednomotorové letúne alebo viacmotorové letúne.

Čo je hodnotenie spôsobilosti inštruktora?

Žiadateľ o osvedčenie inštruktora vydaného podľa Časti FCL, okrem prípadu inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky MCCI(A), inštruktora výcviku na simulátore STI(A), inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách MI(A) a inštruktora letových skúšok FTI(A), absolvuje hodnotenie spôsobilosti, aby examinátorovi preukázal schopnosť poskytovať výcvik žiakovi – pilotovi na úrovni potrebnej na vydanie príslušného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.

Hodnotenie spôsobilosti žiadateľov o osvedčenie inštruktora, alebo držiteľov osvedčenia inštruktora vydaných podľa Časti FCL - Nariadenia 1178/2011 je všeobecne vykonávané v súlade s požiadavkami ustanovenia FCL.920.

Všetci inštruktori absolvujú výcvik na dosiahnutie týchto spôsobilostí:

 • príprava materiálov,
 • vytvorenie priaznivej atmosféry na učenie,
 • prezentácia učiva,
 • spojenie riadenia nebezpečenstiev a chýb (TEM – Threat and Error Management) s optimalizáciou činnosti posádky (CRM),
 • optimalizácia času potrebného na dosiahnutie cieľov výcviku,
 • uľahčenie učenia,
 • hodnotenie výkonnosti školeného,
 • sledovanie a hodnotenie pokrokov,
 • vyhodnocovanie výcvikových lekcií,
 • zaznamenávanie výsledkov a vedenie záznamov o výcviku.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora zahŕňa:

 • preukázanie spôsobilostí opísaných v článku FCL.920 počas výcviku predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby;
 • ústne teoretické skúšky na zemi, predletové a poletové inštruktáže a ukážky počas letu v lietadle príslušnej triedy, typu alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD);
 • cvičenia vhodné na hodnotenie spôsobilostí inštruktora.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora je vykonané na letúni, alebo FSTD rovnakej triedy alebo typu, aké bolo použité na letový výcvik.
Ak sa hodnotenie spôsobilosti inštruktora vyžaduje na predĺženie platnosti osvedčenia inštruktora, žiadateľ, ktorý pred koncom platnosti osvedčenia inštruktora neabsolvuje úspešne toto hodnotenie, nesmie uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z tohto osvedčenia, až kým nedosiahne úspešný výsledok hodnotenia.

Ako dlho je osvedčenie inštruktora platné?

Každé osvedčenie inštruktora je podľa Časti FCL platné po dobu 36 mesiacov (3 roky). Predĺženie platnosti osvedčenia letecký inštruktor - inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie - CRI(A) je na ďalších 36 mesiacov (3 roky).

Príklad:  Ak je osvedčenie letecký inštruktor - CRI(A) platné do 31.1.2015 a hodnotenie spôsobilosti inštruktora, alebo administratívne predĺženie osvedčenia je absolvované dňa 01.11.2014, je v prípade úspešného preskúšania osvedčenie inštruktora platné do 31.1.2018.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.