Letecká angličtina aj v meste Bratislava poskytujeme v úzkej spolupráci s Aero Language. Letecká angličtina v Bratislave môže byť súčasťou iného leteckého preskúšania, ktoré spolu s leteckým examinátorom absolvujete na lietanie. Preskúšanie ICAO English v Bratislave nie je viazané len na nášho examinátora.

Letecká angličtina priamo v meste Bratislava a jej preskúšanie môže byť poskytnuté ktorýmkoľvek examinátorom jazykovej spôsobilosti, ktorý je nominovaný a schválený Aero Language.

Aero Language bol v roku 2019 ako prvá organizácia na Slovensku schválená na služby v oblasti letecká angličtina aj v iných odbornostiach, ako len ICAO English.

V rámci svojich priestorov v meste Bratislava je letecká angličtina dostupná pre žiadateľov o preskúšanie ICAO English, ale aj ICAO Slovak.

Letecká angličtina pre pilotov IFR poskytuje Aero Language aj preskúšanie leteckej angličtiny IFR English taktiež priamo v Bratislave.

ICAO English - letecká angličina, letecká škola, letecký výcvik