SKILL TEST Cessna C525 Citation - všeobecne

Praktická skúška - skill test Cessna C525 Citation pre získanie typovej kvalifikačnej kategórie pre letúne typu Cessna C525 Citation series sa vykonáva po absolvovaní predpísaného leteckého výcviku v leteckej škole - ATOLetecká škola - ATO musí žiadateľa na vykonanie praktického preskúšania odporučiť. Praktickú skúšku - skill test Cessna C525 Citation je možné vykonať ihneď po úspešnom absolvovaní predpísaného leteckého výcviku. Nie je potrebné absolvovanie teoretického preskúšania na Úrade.

Praktické preskúšanie skill test Cessna C525 Citation na získanie typovej kvalifikačnej kategórie pre letúne typu Cessna C525 Citation - C525 podlieha ustanoveniu FCL.725(c) a Dodatku číslo 9 k Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Žiadateľ o vydanie kvalifikačnej kategórie pre letúne typu Cessna C525 Citation - C525 absolvovaním praktickej skúšky (skill test) preukáže examinátorovi typovej kvalifikačnej kategórie TRE(A), schopnosť vykonávať manévre a postupy na danej kategórií lietadiel (v tomto prípade je kategória lietadiel "letún") so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam. Teda vykonávanie letov pre príslušný typ letúna - Cessna C525 Citation.

Žiadateľ o praktickú skúšku - skill test Cessna C525 Citation musí absolvovať letecký výcvik na lietadle rovnakej triedy alebo typu, ako sa použije pri praktickej skúške, alebo na letovom syntetickom zariadení (FSTD) - letovom simulátore, ktorý reprezentuje typ Cessna C525 Citation. V našom prípade sa jedná o použitie letúna typu Cessna C525 Citation a letového simulátora - FFS (Full flight simulator), ktorý reprezentuje typ letúna Cessna C525 Citation series. Z hľadiska požiadaviek Nariadenia 1178/2011 nie je jednoznačne predpísané, na ktorom variante letúna Cessna C525 Citation má byť preskúšanie vykonané. Z toho dôvodu je možné použiť ktorýkoľvek variant letúna Cessna C525 Citation, t.j. CJ, CJ1, CJ1+, CJ2, CJ2+, CJ3, CJ4 a M2. Rozdielový výcvik (differences training) pre konkrétny variant letúna Cessna C525 Citation bude poskytnutý dodatočne v rámci výcviku u prevádzkovateľa letúna.

Celé preskúšanie - skill test Cessna C525 Citation trvá približne 3 až 5 hodín, v závislosti od toho, na aký typ prevádzky má byť žiadateľ preskúšaný (viacpilotná, alebo jednopilotná prevádzka letúna Cessna C525 Citation). Samotná letová časť (let s examinátorom TRE(A) ) trvá približne 2 až 4 hodiny letového času v letúni Cessna C525 Citation, alebo na letovom simulátore, ktorý predstavuje typ Cessna C525 Citation. Ostatný čas je využitý na prípravu letu (plánovanie trasy, briefing, debriefing a prípadné ústne preskúšanie z technických znalostí lietadla a príslušného variantu).

Samotný let - skill test Cessna C525 Citation zahŕňa okrem iného aj nasledovné časti:

 • techniku pilotáže (normálne postupy)
 • techniku pilotáže (abnormálne a núdzové postupy)
 • prerušenie vzletu pri rôznych rýchlostiach
 • let s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou (asymetrický let)
 • traťový let po vopred naplánovanej trase podľa pravidiel IFR (1 traťový úsek v trvaní min. 15 minút) (line-oriented flight training)
 • použitie rádionavigačných zariadení (VOR, LOC, ILS, GNSS)
 • presné a nepresné prístrojové zostupy podľa pravidiel IFR a vykonanie postupov nevydareného priblíženia

Trasu letu, vyberie examinátor typovej kvalifikačnej kategórie - TRE(A). Žiadateľ je zodpovedný za plánovanie letu a zabezpečí, aby všetky prístroje a celá dokumentácia na vykonanie letu boli na palube lietadla počas preskúšania. 

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

Prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) vyžaduje, aby jej držiteľ mal tzv. oprávnenia IR English podľa FCL.055(d). Ak nie ste držiteľom oprávnení IR English, spolu s našim examinátorom IRE(A) môžete preskúšanie IR English absolvovať. Túto službu ponúkame exkluzívne ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku v spolupráci s Aero Language.

 

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Všeobecné podmienky úspešného leteckého preskúšania - skill test Cessna C525 Citation a postup počas preskúšania je totožný s akýmkoľvek iným leteckým preskúšaním.

Praktická skúška - skill test Cessna C525 Cittion je rozdelená na viaceré časti - sekcie leteckého preskúšania, ktoré predstavujú všetky jednotlivé fázy letu zodpovedajúce kategórii (letúne - aeroplanes) a typu letúna - Cessna C525 Citation.

Oprávnenie pilota Cessna C525 Citation

Typová kvalifikačná kategória na letúne typu Cessna C525 Citation oprávňuje držiteľa  na lietanie na variantach letúnov, ktoré v rámci typového certifikátu EASA (EASA TCDS) spadajú pod typ Cessna C525 Citation. Platnosť typovej kvalifikačnej kategórie na letúne typu Cessna C525 Citation je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 12 mesiacov (1 rok).

V našich končinách oprávňuje kvalifikačná kategória na typ Cessna C525 Citation vykonávať lety napríklad na nasledovných variantách lietadiel:

 • Cessna C525 Citation Jet (CJ)
 • Cessna C525 Citation (CJ1 a CJ1+)
 • Cessna C525A Citation (CJ2 a CJ2+)
 • Cessna C525B Citation (CJ3)
 • Cessna C525C Citation (CJ4)
 • Cessna C525 Citation M2

Rozdielový výcvik na iné varianty typu Cessna C525 Citation

Typová kvalifikačná kategória pre typ Cessna C525 Citatioon oprávňuje držiteľa na lietanie na variante letúna, na ktorom bola vykonaná praktická skúška (skill test) pre prvé získanie typovej kvalifikačnej kategórie Cessna C525 Citation.

Na lietanie na ďalšom variante lietadla toho istého typu - Cessna C525 Citation je potrebný tzv. rozdielový výcvik (differences training). Napríklad ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na lietadle, resp. simulátore Cessna C525 Citation, CJ1 a máte záujem lietať na lietadle Cessna C525A Citation, CJ3. V tomto prípade je potrebný dodatočný výcvik (differences training), tzv. „preškolenie na iný variant rovnakej triedy“.

V prípade poskytnutia rozdielového výcviku na iný variant letúna je tento rozdielový výcvik požadovaný vždy, pokiaľ žiadateľ na uvedenom variante nelietal dlhšie ako 2 roky tak, ako nariaďuje ustanovenie FCL.710(b) Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Je nutné dodať, že toto je požiadavka legislatívy - teda Časti FCL, Nariadenia 1178/2011. Každý prevádzkovateľ, resp. majiteľ lietadla môže mať dodatočné podmienky, ktoré môžu byť oproti legislatíve sprísnené napríklad celkovým náletom hodín.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.