Letecké preskúšanie s examinátorom

Letové preskúšanie je let, počas ktorého človek poverený Úradom (Dopravným úradom) kontroluje zhodu Vami vykonávaných postupov na Zemi (príprava na let, predletová príprava a poletový rozbor) a manévrami v lietadle s požiadavkami Časti FCL na príslušnú odbornosť. Viac informácií v sekcií „Preskúšanie“ Letové preskúšanie podlieha hodnoteniu, ktoré vykoná príslušný letecký examinátor. Súčasťou preskúšania môže byť aj ústna skúška, ktorú subjektívne môže letecký examinátor požadovať.

Letové preskúšania sa delia do troch hlavných kategórií:

  • Hodnotenie spôsobilosti – jedná sa o prvé získanie a predĺženie akéhokoľvek inštruktorského osvedčenia – CRI(A), FI(A), IRI(A), TRI(A)
  • Preskúšanie odbornej spôsobilosti – vykonáva sa pri pravidelnom predlžovaní, alebo obnove kvalifikačných kategórií na triedu letúnov, typy letúnov a prístrojovú kvalifikáciu – MEP(land), SEP(land), TMG, IR(A)
  • Praktická skúška – vykonáva sa za účelom prvého získania kvalifikačnej kategórie na typ letúna, triedu letúna, prístrojovej kvalifikácie, alebo na prvé vydanie preukazu spôsobilosti

Obnovenie platnosti (napr. kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia) znamená administratívny akt, ktorým sa po uplynutí platnosti kvalifikačnej kategórie alebo oprávnenia obnovujú oprávnenia vyplývajúce z kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia na ďalšie vymedzené časové obdobie po splnení požiadaviek. Obnovenie platnosti kvalifikačnej kategórie, alebo osvedčenia spravidla vyžaduje doplňujúci výcvik a koordináciu pri postupe obnovy kvalifikácie, ktorú poskytne schválená výcviková organizácia (letecká škola) – ATO.

Predĺženie platnosti (napr. kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia) znamená administratívny akt uskutočnený počas obdobia platnosti kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, ktorým sa umožňuje držiteľovi pokračovať v uplatňovaní oprávnení vplývajúcich z kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia na ďalšie vymedzené časové obdobie po splnení stanovených požiadaviek.

Preskúšanie ICAO English preskúšanie IR English (FCL.055(d)) - Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

Prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) vyžaduje, aby jej držiteľ mal tzv. oprávnenia IR English podľa FCL.055(d). Ak nie ste držiteľom oprávnení IR English, spolu s našim examinátorom IRE(A) môžete preskúšanie IR English absolvovať. Túto službu ponúkame exkluzívne ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku v spolupráci s Aero Language.

Oprávnenie na preskúšanie ICAO English nie je štandardne súčasťou oprávnenia EASA Examinátora. Túto službu však poskytujú naši letecký examinátori ako súčasť spolupráce s Aero Language.