Služba Letecký senior examinátor je doplnením ponuky služby Letecký examinátor, ktorú prevádzkuje spoločnosť ProfiPilot, s.r.o. od roku 2013.

Letecké preskúšania - hodnotenie spôsobilosti (examiner assessment of competence ) vykonávame na nových lietadlách súčasnej doby.

Senior Examinátori sú oprávnení vykonávať letové preskúšania pilotov na nasledovné odbornosti:

OSVEDČENIE LETOVÝ EXAMINÁTOR - FLIGHT EXAMINER FE(A)

  • Letový examinátor FE(A) pre LAPL(A) - pilot ľahkých letúnov - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčenia
  • Letový examinátor FE(A) pre PPL(A) - súkromný pilot letúnov - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčenia
  • Letový examinátor FE(A) pre CPL(A) - obchodný pilot letúnov - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčenia

OSVEDČENIE EXAMINÁTOR TRIEDNEJ KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE CRE

OSVEDČENIE EXAMINÁTOR PRÍSTROJOVEJ KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE IRE(A)

  • Examinátor prístrojovej kvalifikačnej kategórie IRE(A) pre SE(SPA) jednomotorové jednopilotné letúne - získanie, predĺženie a obnovenie platnosti
  • Exminátor prístrojovej kvalifikačnej kategórie IRE(A) pre SE(SPA) - viacmotorové jednopilotné letúne - získanie, predĺženie a obnovenie platnosti osvedčenie
  • Rozšírenie oprávnení CRE o oprávnenia IRE(A) - na predlžovanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - CRE - IRR

OSVEDČENIE EXAMINÁTOR INŠTRUKTOROV - FIE(A)

EXAMINÁTOR TYPOVEJ KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE - TRE(A)

  • Examinátor TRE(A) pre Cessna C525 Citation - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

EXAMINÁTOR JAZYKOVEJ SPÔSOBILOSTI ICAO ENGLISH

  • ICAO English Language proficiency examiner (LPE) - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti