Preskúšanie pilotov

V rámci služby Letecký examinátor Vám prinášame ponuku komplexných služieb v oblasti získania (letecký výcvik pre získanie leteckých kvalifikácií), udržiavania (predlžovanie platnosti leteckých kvalifikácií) a obnovy (obnovenie platnosti leteckých kvalifikácií).

Okrem leteckých preskúšaní poskytujeme pod jednou strechou aj preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa požiadaviek ICAO (ICAO English language proficiency). Naša organizácia TSP (Testing Service Provider) je oprávnená poskytovať letecké vzdelávacie jazykové kurzy a preskúšanie leteckého personálu z leteckej angličtiny podľa noriem ICAO a Nariadenia 1178/2011.

Letecké preskúšania vykonávame na nových lietadlách súčasnej doby.

Examinátori sú oprávnení vykonávať letové preskúšania pilotov na nasledovné odbornosti:

Triedne kvalifikačné kategórie 

 • SEP(land) - jednomotorové piestové letúne - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • MEP(land) - viacmotorové piestové letúne - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • TMG - turistické motorizované klzáky - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

Letecký preukaz

 • LAPL(A) - preukaz spôsobilosti pilota ľahkých letúnov - získanie
 • PPL(A) - preukaz spôsobilosti súkromný pilot letúnov - získanie
 • CPL(A) - preukaz spôsobilosti obchodný pilot letúnov - získanie

Prístrojové kvalifikačné kategórie

 • IR(A)/SE(SPA) - trieda SEP(land) - prístrojová kvalifikačná kategória pre jednomotorové letúne - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • IR(A)/ME(SPA) - trieda MEP(land) - prístrojová kvalifikačná kategória pre viacmotorové letúne  - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

Osvedčenie inštruktora (hodnotenie spôsobilosti inštruktora)

 • FI(A) - letový inštruktor - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • IRI(A) - inštruktor prístrojovej kvalifikačnej kategórie - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • CRI(A) - inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie (napr. inštruktor pre TMG, inštruktor pre SEP(land) a inštruktor pre MEP(land)) - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • TRI(A) - inštruktor typovej kvalifikačnej kategórie na typ Cessna C525 Citation - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

Typová kvalifikačná kategória

 • Cessna C525 Citation - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

Preskúšanie jazykovej spôsobilosti

 • ICAO English language proficiency - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

Letecká angličtina

Partnerská letecká spoločnosť je oprávnená ako organizácia TSP (Testing Service Provider) poskytovať jazykové vzdelávanie podľa požiadaviek ICAO a Nariadenia 1178/2011 pre letecký personál. Okrem výučby a jazykovej prípravy je TSP taktiež oprávnená vykonávať jazykové preskúšanie podľa ICAO pre letecký personál. 

Disponujeme teamom jazykových examinátorov, ktorí sú oprávnení udeľovať aj ICAO English LEVEL 6, ktorý je platný po neobmedzene dlhú dobu.

Letecká škola

Pred praktickým preskúšaním na predĺženie kvalifikačných kategórií a leteckých kvalifikácií je možné aj preškolenie na lietadlá v rámci kvalifikačných tried so skúsenými leteckými profesionálmi – inštruktormi, ktorí lietajú aj v rámci komerčnej – obchodnej leteckej dopravy.

Letecká škola sídli na letisku BratislavaBrno a Krems, čím je možné absolvovať nočné lety, alebo lety podľa pravidiel IFR prakticky kedykoľvek.

Rozdielový výcvik, zdokonaľovací výcvik (recurrent training), alebo preškolenie na nové varianty lietadiel a následné letecké preskúšanie je možné absolvovať na nasledovných lietadlách:

 • SEP(land): Diamond DA-20-A1 Katana, Diamond DA-40D Star, Cessna C-172 Skyhawk, Cessna C-152 
 • TMG: Let L-13SW Vivat
 • MEP(land) a MEP(land)/IR: Diamond DA-42 Twin Star, Piper PA-44 Seminole
 • Cessna C525 Citation

Všetky letové preskúšania vykonávame prevažne na letiskách Bratislava – M.R. Štefánik (LZIB), Brno-Tuřany (LKTB/BRQ) a Krems kde sídli aj naša partnerská letecká śkola.

Klientom poskytujeme plnú podporu pri administratívnych náležitostiach, ktoré súvisia s administratívou leteckého preskúšania.

Naša ponuka platí aj pre záujemcov, ktorí boli v minulosti držiteľmi leteckých kvalifikačných kategórií a v súčasnej dobe by mali záujem expirované kvalifikácie opäť obnoviť. Partnerská letecká škola Bratislava, letecká škola Brno letecká škola Krems poskytuje komplexné služby a v spolupráci s ňou vieme pripraviť kompletný letecký výcvik potrebný pre obnovenie Vašej kvalifikácie tak, ako to požaduje Nariadenie 1178/2011 ustanovenie FCL.740(b)(1).