SKILL TEST SEP(land) - VŠEOBECNE

Praktická skúška - skill test SEP(land) pre získanie kvalifikačnej kategórie pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) sa vykonáva po absolvovaní predpísaného leteckého výcviku v leteckej škole - ATOLetecká škola - ATO musí žiadateľa na vykonanie praktického preskúšania odporúčiť. Praktickú skúšku - skill test SEP(land) je možné vykonať ihneď po úspešnom absolvovaní predpísaného výcviku. Nie je potrebné absolvovanie teoretického preskúšania na Úrade.

Praktické preskúšanie skill test SEP(land) na získanie kvalifikačnej kategórie pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) podlieha ustanoveniu FCL.725(c) a Dodatku číslo 9 k Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Žiadateľ o vydanie kvalifikačnej kategórie pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) absolvovaním praktickej skúšky (skill test) preukáže letovému examinátorovi FE(A), alebo examinátorovi triednej kvalifikačnej kategórie - CRE(A) schopnosť vykonávať v úlohe veliaceho pilota (Pilot in command - PIC) manévre a postupy na danej kategórií lietadiel (v tomto prípade je kategória lietadiel "letún") so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam. Teda vykonávanie letov pre príslušnú triedu lietadla - jednomotorové piestové letúne - SEP(Land).

Žiadateľ o praktickú skúšku - skill test SEP(land) musí absolvovať letecký výcvik na lietadle rovnakej triedy alebo typu, ako sa použije pri praktickej skúške. V našom prípade sa jedná o použitie jednomotorového piestového letúna - SEP(Land) rovnakého variantu (napríklad Diamond DA-40, alebo Diamond DA-20), ako bol použitý počas leteckého výcviku a na ktorý bol žiadateľ "preškolený".

Celé letecké preskúšanie - skill test SEP(land) trvá približne 2 až 3 hodiny, pričom samotná letová časť (let s examinátorom) trvá približne 1 hodinu letového času. Ostatný čas je využitý na prípravu letu (plánovanie trasy, briefing, debriefing a prípadné ústne preskúšanie zo znalosti lietadla).

Samotný let - skill test SEP(land) zahŕňa okrem iného aj nasledovné:

  • techniku pilotáže (normálne postupy)
  • techniku pilotáže (abnormálne a núdzové postupy)
  • postupy pri poruche pohonnej jednotky (po vzlete aj nad letiskom)
  • použitie rádionavigačných zariadení (VOR, LOC, ILS, GNSS)

Trasu letu, vyberie examinátor. Žiadateľ je zodpovedný za plánovanie letu a zabezpečí, aby všetky prístroje a celá dokumentácia na vykonanie letu boli na palube lietadla počas preskúšania. 

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

 

PODMIENKY ÚSPEŠNÉHO VYKONANIA SKÚŠKY

Všeobecné podmienky úspešného leteckého preskúšania - skill test SEP(land) a postup počas preskúšania je totožný s akýmkoľvek iným leteckým preskúšaním.

Praktická skúška - skill test SEP(land) je rozdelená na viaceré časti - sekcie leteckého preskúšania, ktoré predstavujú všetky jednotlivé fázy letu zodpovedajúce kategórii (letúne - aeroplanes) a triede - jednomotorový piestový letún - SEP(land) - použitého lietadla.

Poskytujeme vykonanie praktickej  skúšky - skill test SEP(land) na získanie kvalifikačnej kategórie pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) na nasledovných variantoch (typoch) letúnov SEP(land): 

  • Diamond DA-20-A1 Katana
  • Diamond DA-40D Star
  • Cessna C-172 Skyhawk

OPRÁVNENIE SEP(LAND)

Kvalifikačná kategória pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) – Single Engine Piston (land) oprávňuje držiteľa  na lietanie na jednopilotných jednomotorových piestových letúnoch s pristávacím zariadením na pevnú Zem (kolesový podvozok) s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5700kg. Platnosť triednej kvalifikačnej kategórie pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 24 mesiacov (2 roky).

V našich končinách oprávňuje kvalifikačná kategória pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) vykonávať lety napríklad na nasledovných variantach lietadiel:

  • Rada Cessna: Cessna C-150, C-152, C-172, C-182, C-210
  • Rada Zlin: Zlin Z-42, Z-43, Z-142, Z-143, Z-126, Z-226, Z-326, Z-526, Z-726
  • Rada Diamond: Diamond DA-20 Katana, DA-40 Star

ROZDIELOVÝ VÝCVIK NA INÉ VARIANTY SEP(LAND)

Kvalifikačná kategória pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) oprávňuje držiteľa na lietanie na variante letúna (ľudovo nazývané "na type"), na ktorom bola vykonaná praktická skúška (skill test) pre prvé získanie kvalifikačnej kategórie pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land).

Na lietanie na ďalšom variante lietadla tej istej kvalifikačnej kategórie je potrebný tzv. rozdielový výcvik (differences training). Napríklad ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na lietadle Diamond DA-20-A1 Katana a máte záujem lietať na lietadle Cessna C-172 Skyhawk. V tomto prípade je potrebný dodatočný výcvik (differences training), tzv. „preškolenie na iný variant rovnakej triedy“. Je nutné dodať, že toto je požiadavka legislatívy - teda Časti FCL, Nariadenia 1178/2011. Každý prevádzkovateľ, resp. majiteľ lietadla môže mať dodatočné podmienky, ktoré môžu byť oproti legislatíve sprísnené napríklad celkovým náletom hodín.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.