Predĺženie platnosti kvalifikácie MEP(land)

Predĺženie platnosti triednej kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) popisuje Nariadenie 1178/2011, Podčasť H, Oddiel 2, ustanovenie FCL.740.A(b). Časť FCL neumožňuje predĺženie kvalifikačnej kategórie viacmotorové piestové letúne - MEP(land) administratívne. Predĺženie MEP(land) môže byť vykonané len na základe letového preskúšania.

Predĺženie letovým preskúšaním

Žiadateľ o predĺženie kvalifikačnej kategórie na viacmotorové piestové letúne - MEP(land) musí v období troch mesiacov (90 dní), pred koncom platnosti absolvovať letecké preskúšanie- preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa Dodatku 9 k Časti FCL na variante ("type") letúna, ktorý spadá pod triedu viacmotorové piestové letúne - MEP(land) a je certifikovaný EASA - teda je držiteľom EASA TCDS (Type Certificate Data Sheet).

Spomínané preskúšanie odbornej spôsobilosti - predĺženie  platnosti kvalifikačnej kategórie na viacmotorové piestové letúne -  MEP(land) môže vykonať len poverený letový examinátor FE(A), alebo examinátor triednej kvalifikačnej kategórie MEP(land) - CRE(A).

Platnosť preskúšania / predĺženia kvalifikácie

Ak žiadateľ počas preskúšania uspeje zo všetkých častí, kvalifikačná kategória na viacmotorové piestové letúne -  MEP(land) je predĺžená na ďalších 12 mesiacov (1 rok) od konca súčasnej platnosti.

Príklad:

Ak je kvalifikačná kategória na viacmotorové piestové letúne - MEP(land) platná do 31.01.2015 a preskúšanie absolvuje dňa 01.11.2014, je v prípade úspešného preskúšania kvalifikácia predĺžená do 31.01.2016.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

 

Oprávnenie MEP(land)

Kvalifikačná kategória na viacmotorové piestové letúne - MEP(land) – Multi Engine Piston (land) oprávňuje držiteľa  na lietanie na jednopilotných viacmotorových piestových letúnoch s pristávacím zariadením na pevnú Zem (kolesový podvozok) s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5700kg. Platnosť triednej kvalifikačnej kategórie na viacmotorové piestové letúne - MEP(land) je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 12 mesiacov (1 rok).

V našich končinách oprávňuje kvalifikačná kategória pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) vykonávať lety napríklad na nasledovných variantach lietadiel:

  • Rada Let: Let L-200 Morava
  • Rada Diamond: Diamond DA-42 Twin Star
  • Rada Piper: Piper PA-34 Seneca, Piper PA-44 Seminole

Rozdielový výcvik na iné varianty MEP(land)

Kvalifikačná kategória pre viacmotorové piestové letúne MEP(land) oprávňuje držiteľa na lietanie na variante letúna (ľudovo nazývané "na type"), na ktorom bola vykonaná praktická skúška (skill test) pre prvé získanie kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land).

Na lietanie na ďalšom variante lietadla tej istej kvalifikačnej kategórie je potrebný tzv. rozdielový výcvik (differences training). Napríklad ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na lietadle Diamond DA-42 Twin Star a máte záujem lietať na lietadle Piper PA-34 Seneca. V tomto prípade je potrebný dodatočný výcvik (differences training), tzv. „preškolenie na iný variant rovnakej triedy“.

V prípade poskytnutia rozdielového výcviku na iný variant letúna je tento rozdielový výcvik požadovaný vždy, pokiaľ žiadateľ na uvedenom variante nelietal dlhšie ako 2 roky tak, ako nariaďuje ustanovenie FCL.710(b) Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Je nutné dodať, že toto je požiadavka legislatívy - teda Časti FCL, Nariadenia 1178/2011. Každý prevádzkovateľ, resp. majiteľ lietadla môže mať dodatočné podmienky, ktoré môžu byť oproti legislatíve sprísnené napríklad celkovým náletom hodín.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.