Obnova platnosti - Viacmotorové lietadlá - MEP(Land)

Obnovenie platnosti MEP(land) - triednej kvalifikačnej kategórie pre jednopilotné viacmotorové piestové letúne sa uplatňuje v prípade, ak je kvalifikačná kategória pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) expirovaná, tzv. „prepadnutá“.

Postup obnovenia platnosti pri opätovnom získaní kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) navrhuje letecká škola - ATO, ktorá odporučí žiadateľovi ďalší postup pre obnovenie platnosti.

V prípade obnovenia platnosti kvalifikačnej kategórie bude letecká škola postupovať podľa Nariadenia 1178/2011 ustanovenie FCL.740(b)(1).

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

 

Odporúčaným postupom podľa AMC1 FCL.740(b)(1), ktorým sa letecká škola - ATO bude riadiť je nasledovný závisí od nasledovných údajov:

 • prax žiadateľa - Letecká škola (ATO) by na jej overenie mala vyhodnotiť údaje v zápisníku letov pilota a v prípade potreby vykonať kontrolu v simulátore - FSTD
 • zložitosť variantu lietadla, na ktorom sa bude vykonávať výcvik a letecké preskúšanie
 • časové obdobie, ktoré uplynulo od ukončenia doby platnosti kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land)

Dĺžka výcviku potrebná na dosiahnutie požadovanej úrovne odbornej spôsobilosti závisí na čase, ktorý uplynul od konca platnosti kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land). Dĺžka obnovovacieho výcviku by mala byť tým dlhšia, čím viac času uplynulo od ukončenia platnosti.

V niektorých prípadoch, ak od ukončenia platnosti kvalifikácie uplynula len veľmi krátka doba (rádovo menej ako 3 mesiace), môže letecká škola - ATO po preskúšaní pilota rozhodnúť, že nie je potrebný žiadny opakovací letecký výcvik.

Pri určovaní potrieb pre obnovovací výcviku pilota môže letecká škola - ATO zohľadniť nasledujúce faktory:

 • menej ako 3 mesiace po ukončení platnosti kvalifikácie: nie sú potrebne žiadne doplnkové požiadavky a žiadateľ môže po vystavení potvrdenia z leteckej školy - ATO absolvovať priamo praktické preskúšanie s examinátorom
 • viac ako 3 mesiace, ale menej ako 1 rok po ukončení platnosti kvalifikácie: minimálne dve výcvikové sedenia
 • viac ako 1 rok, ale menej ako 3 roky po ukončení platnosti kvalifikácie: minimálne tri výcvikové sedenia, v rámci ktorých sa preberú najdôležitejšie poruchy dostupných systémov
 • viac ako 3 roky po ukončení platnosti kvalifikácie: žiadateľ by mal opäť absolvovať  letecký výcvik v rozsahu a dĺžke, ktorá je požadovaná pre prvé vydanie kvalifikáci

Keď letecká škola - ATO určí potreby žiadateľa, vypracuje individuálny výcvikový program, ktorý vychádza z osnovy leteckého výcviku potrebného pre prvé vydanie kvalifikácie. Letecký výcvik bude zameraný na aspekty, ktoré letecká škola - ATO uzná za vhodné pre žiadateľa.

Po úspešnom ukončení obnovovacieho leteckého výcviku, letecká škola - ATO vydá žiadateľovi osvedčenie o úspešnom absolvovaní výcviku, ktorý žiadateľ predloží examinátorovi a úradu vydania preukazu so žiadosťou o obnovenie platnosti kvalifikácie. Osvedčenie alebo doklad musí obsahovať popis výcvikového programu, podľa ktorého bol obnovovací výcvik poskytnutý.

Po uspokojivom absolvovaní obnovovacieho výcviku je žiadateľ odporučený na praktické preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom, ktorý v prípade preskúšaní vystupuje ako reprezentant Dopravného úradu.

Po úspešnom absolvovaní leteckého preskúšania je uchádzačovi obnovená platnosť kvalifikácie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) na ďalších 12 mesiacov.

Proces obnovy kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) poskytujeme na lietadlách, ktoré spadajú do kategórie jednopilotných viacmotorových piestových letúnov - MEP(land).

Diamond DA-42NG-VI Twin Star

Disponujeme najnovším lietadlom typu Diamond DA-42NG-VI Twin Star na Slovensku, ktoré bolo vyrobené v roku 2012. Jedná sa teda o najmladšie lietadlo vo svojej kategórií na Slovensku a celkovo vo flotile leteckých škôl  v strednej Európe.

Obe lietadlá sú štandardne vybavené najnovším systémom Garmin 1000 so syntentickým terénom - SVT, ďalej:

 • chemický odnámrazovací systém
 • avionický systém súčasnej doby - Garmin 1000
 • syntetický zobrazovací systém - SVT pre lepšie situačné uvedomenie posádky
 • kyslíkový systém pre lety vo vysokých výškach pre všetkých členov posádky
 • systém na varovanie pred konfliktnou prevádzkou (TCAS)
 • systém na varovanie blízkosti Zeme (GPWS)
 • certifikované lietadlo pre lety podľa pravidiel IFR aj počas tvorby známej námrazy (FIKI)
 • aktualizované mapy Jeppesen priamo na palube lietadla v systéme Garmin 1000

Vďaka svojmu ovládaniu – ovládanie pohonných jednotiek pomocou jednej ovládacej páky a dvom digitálnym ovládacím jednotkám na motore - Engine control unit (ECU), všeobecne známe aj ako "FADEC" je ovládanie tohto lietadla jednoduché a intuitívne. Radi Vám počas Vášho obnovovacieho výcviku predstavíme špecifiká a vlastnosti tohto špičkového lietadla.

Aj pri obnove leteckej kvalifikácie – kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) si môžete byť istý, že seba a svoju leteckú licenciu zverujete do rúk ľudí, ktorí rozumejú svojej práci a leteckej legislatíve. Veľmi radi Vás privítame na osobnom stretnutí a ozrejmíme prípadne otázky. 

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.