Predĺženie platnosti kvalifikácie IR(A) - lety IFR

Predĺženie platnosti prístrojovej kvalifikácie IR(A) popisuje Nariadenie 1178/2011, Podčasť G, Oddiel 1, ustanovenie FCL.625(c). Časť FCL neumožňuje predĺženie prístrojovej kvalifikačnej kategórie  administratívne. Predĺženie platnosti prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IR(A) môže byť vykonané len na základe letového preskúšania.

Žiadateľ o predĺženie prístrojovej kvalifikácie IR(A) musí v období troch mesiacov (90 dní), pred koncom platnosti absolvovať letecké preskúšanie- preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa Dodatku 9 k Časti FCL.

Letecké preskúšanie je vykonávané vždy na konkrétnu kvalifikačnú triedu, alebo typ letúna, na ktorú je naviazaná aj prístrojová kvalifikácie - IR(A).

Letecké preskúšanie - preskúšanie odbornej spôsobilosti - predĺženie  platnosti prístrojovej kvalifikácie IR(A)  môže vykonať len poverený examinátor IRE(A).

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

Prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) vyžaduje, aby jej držiteľ mal tzv. oprávnenia IR English podľa FCL.055(d). Ak nie ste držiteľom oprávnení IR English, spolu s našim examinátorom IRE(A) môžete preskúšanie IR English absolvovať. Túto službu ponúkame exkluzívne ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku v spolupráci s Aero Language

Nová platnosť kvalifikačnej kategórie

Ak žiadateľ počas leteckého preskúšania uspeje zo všetkých častí, prístrojová kvalifikácia - IR(A) na je predĺžená na ďalších 12 mesiacov (1 rok) od konca súčasnej platnosti.

Príklad: Ak je prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) platná do 31.01.2016 a preskúšanie absolvuje dňa 01.11.2015, je v prípade úspešného preskúšania kvalifikácia predĺžená do 31.01.2017.

Oprávnenie na triedu a typ

Prístrojová kvalifikácia - IR(A)  a jej oprávnenia sú naviazané na konkrétnu triedu, alebo typ letúna. V minulosti bola prístrojová kvalifikácia - IR(A) samostatnou kvalifikáciou zapísanou v preukaze spôsobilosti. V súčasnej dobe, podľa Časti FCL je nutné, aby boli oprávnenia IR(A) obmedzené na príslušnú triednu kvalifikáciu, alebo typovú kvalifikáciu.

Ak ste teda držiteľom napríklad typovej kvalifikačnej kategórie na typ Cessna C525 Citation so zápisom C525/IR a absolvujete letecké preskúšanie na predĺženie typovej kvalifikačnej kategórie a prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) pre typ Cessna C525 Citation, môžete vykonávať svoje oprávnenia IR(A) len na type Cessna C525 Citation.

V prípade, ak ste súčasne držiteľom napríklad triednej kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne a spolu s ňou aj prístrojovej kvalifikačnej kategórie - MEP(land)/IR, je nutné absolvovať zvlášť letecké preskúšanie aj na MEP(land), aby ste môhli vykonávať svoje oprávnenia prístrojovej kvalifikačnej kategórie na letúnoch triedy MEP(land).

V prípade, ak ste však absolvovali letecké preskúšanie na viacmotorových piestových letúnoch - MEP(land)/IR, je Vám toto letecké preskúšanie súčasne platné aj na vykonávanie letov na jednomotorových piestových letúnoch podľa pravidiel IFR - SEP(land)/IR.

V tom prípade je vo Vašej licencií zapísaná prístrojová kvalifikačná kategória IR(A)/SE(SPA) na obdobie 1 roka (12 mesiacov) a kvalifikačná kategória pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) na 2 roky (24 mesiacov).

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.