Letecká angličtina

Pred samotným preskúšaním leteckého personálu podľa požiadaviek ICAO je vhodné absolvovať teoretickú výučbu zameranú na odborné používanie anglického jazyka v praxi.

Odborná príprava na jazykové preskúšanie avšak neprebieha ako cielená príprava na preskúšanie ICAO English (Bratislava), tzv. „WASHBACK EFFECT“.

Štúdia bezpečnosti pre porozumenie zavedenia požiadaviek preskúšania jazykovej spôsobilosti leteckého personálu zjednodušene objasňuje historické pozadie a štúdiu bezpečnosti zavedenia požiadaviek preskúšania jazykovej spôsobilosti leteckého personálu v súlade s požiadavkami ICAO.

Kurz neslúži ako výučba anglického jazyka a predpokladom na jeho absolvovanie je bežná hovorová znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni.

Kurz ICAO English

Teoretická výučba – príprava na preskúšanie leteckej angličtiny je rozdelená na dva samostatné tematické okruhy. 

Ak máte záujem o preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa ICAOICAO English, odporúčame absolvovať jazykovú prípravu. Jej cieľom je pripraviť Vás na úspešné absolvovanie jazykovej skúšky – preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English v Bratislave.

Počas prípravy sa snažíme minimalizovať tzv. „washback effect“ – teda aby teoretická výučba nebola len „drilovačka“, ktorej obsah deň po jazykovom preskúšaní zabudnete.

Napriek tomu je jazyková príprava a jej obsah prispôsobená konceptu a štruktúre, ktoré zodpovedá preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English Bratislava.

Časťou osnovy na prípravu jazykovej spôsobilosti je aj simulácia samotného preskúšania jazykovej spôsobilosti podľa ICAOICAO English.

Dĺžka prípravného kurzu je približne 90-120 minút. Kurz jazykovej spôsobilosti nie je zameraný na podrobnú výučbu jednotlivých častí, z ktorých preskúšanie jazykovej spôsobilosti (ICAO English) pozostáva.

Prípravný kurz ICAO English má za cieľ „obrúsiť“ a usporiadať vaše jazykové vedomosti tak, aby bolo vaše preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa ICAO (ICAO English) úspešné.

Prípravný kurz ICAO English na preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa ICAO (ICAO English) je možné absolvovať prezenčne, ale aj dištančne (napr. prostredníctvom Skype workshopu).

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.