Letecká škola

Letecká škola poskytuje letecký výcvik. Flight-examiner.com spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sú držiteľmi osvedčenia letecká škola. Sú medzi nimi letecké školy v Bratislave, Prahe, Brne, ale aj v Rakúsku a iných krajinách v Európe. 

Pre potreby pilotov, poskytuje letecká škola okrem iného letecký výcvik, ktorý je Časťou FCL označovaný ako obnovovací letecký výcvik.

Letecká škola - ATO je vzdelávacia organizácia schválená podľa Časti ORA. Letecké preskúšania sú úzko prepojené s fungovaním leteckej školy - ATO.

V niektorých prípadoch - najmä po expirovaní kvalifikačnej kategórie, alebo osvedčenia inštruktora je nutné absolvovanie ďalšieho leteckého výcviku, alebo doplňujúcej výučby teoretických vedomostí, ktoré nariadi letecká škola - ATO.

Letecká škola, ktorá je schválená ako approved training organization je oprávnená poskytovať široké spektrum leteckých výcvikov.

Letecký výcvik, ktorý poskytuje letecká škola pre žiadateľov oslovujú záujemcov o získanie licencie súkromný pilot PPL(A), alebo pilot ľahkých letúnov - LAPL(A). Jedná o ľudí s odbornosťou rekreačný pilot, ktorí chcú lietať pre svoje potešenie - lietanie pre radosť.

Letecká škola, certifikovaná ako approved training organization môže však poskytovať aj ďalší - modulový  letecký výcvik, ako napríklad VFR Noc, viacmotorové lietadlá - MEP(land), prístrojová kvalifikácia - IR(A) až po odbornosť dopravný pilot - tzv. Frozen ATPL(A). Samozréjmosťou je aj teoretický dištančný kurz - teória ATPL(A)

V minulosti bola na internetovom magazíne ProfiPilot.sk publikovaná séria článkov, vo forme odpovedí na väčšinu otázok, s ktorými sa môžete stretnúť, keď budete vyberať leteckú školu pre Váš letecký výcvik

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.