Letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy

Letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy je profesionálna letecká škola pôsobiaca priamo v meste BratislavaProfiPilot Academy je jedna z viacerých leteckých škôl, s ktorými spolupracujeme a spostredkovávame našim žiadateľom letecký výcvik na obnovu kvalifikácií.

Služby ktoré letecká škola obsluhuje nie len v meste Bratislva je pomerne rozsiahla. Primárne poskytuje letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy letecký výcvik pre odbornosť rekreačný pilot, teda pre pilotov s licenciami súkromný pilot - PPL(A) a  pilot ľahkých lietadiel - LAPLA(A). Súčasne však poskytuje letecká škola Bratislava aj veľmi špecifický letecký výcvik týkajúci sa výcviku na odbornosť profesionálny pilot.  Či už priamo, alebo nepriamo zabezpečuje letecká škola ProfiPilot Academy Bratislava letecký výcvik pre žiadateľov o licenciu dopravný pilot - ATPL(A), alebo obchodný pilot - CPL(A).

Letecká škola ProfiPilot Academy Bratislava tak poskytuje aj letecký výcvik pre odbornosť dopravný pilot.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miesta. Letecká angličtina ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.