Obnovenie platnosti osvedčenia letový inštruktor - FI(A)

Podmienky pre obnovenie platnosti osvedčenia letecký inštruktor na triedu letúnov – CRI(A) upravuje ustanovenie FCL.940.FI(c) Časti FCL Nariadenia 1178/2011.

Obnovenie platnosti osvedčenia letový inštruktor – FI(A) sa uplatňuje v prípade, ak je osvedčenie letový inštruktor - FI(A) expirované, tzv. „prepadnuté“.

Postup obnovenia platnosti pri opätovnom získaní osvedčenia letový inštruktor - FI(A) je v kompetencií leteckej školy – ATO, ktorá odporučí žiadateľovi ďalší postup podľa ustanovenia FCL.940.FI(c) Časti FCL.

Na obnovenie osvedčenie letový inštruktor - FI(A) je potrebné, aby žiadateľ, ktorý bol v minulosti držiteľom osvedčenia letový inštruktor - FI(A) absolvoval nasledovné:

 • opakovací seminár inštruktorov, ktorý poskytne letecká škola - ATO;
 • hodnotenie spôsobilosti inštruktora v súlade s článkom FCL.935 leteckým examinátorom FIE(A), ktorý v prípade preskúšania vystupuje ako reprezentant a zástupca Úradu.

Po úspešnom absolvovaní leteckého preskúšania - hodnotenia spôsobilosti inštruktora je uchádzačovi obnovená platnosť jeho osvedčenia letový inštruktor - FI(A) na ďalších 36 mesiacov.

Preskúšanie je možné absolvovať na lietadlách v triednych kvalifikačných kategóriách:

 • jednomotorové lietadlá SEP(Land): Diamond DA-40TDi Star, Cessna C-172 Skyhawk, Diamond DA-20 Katana

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

Prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) vyžaduje, aby jej držiteľ mal tzv. oprávnenia IR English podľa FCL.055(d). Ak nie ste držiteľom oprávnení IR English, spolu s našim examinátorom IRE(A) môžete preskúšanie IR English absolvovať. Túto službu ponúkame exkluzívne ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku v spolupráci s Aero Language.

 

Čo je hodnotenie spôsobilosti inštruktora?

Žiadateľ o osvedčenie inštruktora vydaného podľa Časti FCL, okrem prípadu inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky MCCI(A), inštruktora výcviku na simulátore STI(A), inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách MI(A) a inštruktora letových skúšok FTI(A), absolvuje hodnotenie spôsobilosti, aby examinátorovi preukázal schopnosť poskytovať výcvik žiakovi – pilotovi na úrovni potrebnej na vydanie príslušného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.

Hodnotenie spôsobilosti žiadateľov o osvedčenie inštruktora, alebo držiteľov osvedčenia inštruktora vydaných podľa Časti FCL - Nariadenia 1178/2011 je všeobecne vykonávané v súlade s požiadavkami ustanovenia FCL.920.

Všetci inštruktori absolvujú výcvik na dosiahnutie týchto spôsobilostí:

 • príprava materiálov,
 • vytvorenie priaznivej atmosféry na učenie,
 • prezentácia učiva,
 • spojenie riadenia nebezpečenstiev a chýb (TEM – Threat and Error Management) s optimalizáciou činnosti posádky (CRM),
 • optimalizácia času potrebného na dosiahnutie cieľov výcviku,
 • uľahčenie učenia,
 • hodnotenie výkonnosti školeného,
 • sledovanie a hodnotenie pokrokov,
 • vyhodnocovanie výcvikových lekcií,
 • zaznamenávanie výsledkov a vedenie záznamov o výcviku.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora zahŕňa:

 • preukázanie spôsobilostí opísaných v článku FCL.920 počas výcviku predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby;
 • ústne teoretické skúšky na zemi, predletové a poletové inštruktáže a ukážky počas letu v lietadle príslušnej triedy, typu alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD);
 • cvičenia vhodné na hodnotenie spôsobilostí inštruktora.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora je vykonané na letúni, alebo FSTD rovnakej triedy alebo typu, aké bolo použité na letový výcvik.
Ak sa hodnotenie spôsobilosti inštruktora vyžaduje na predĺženie platnosti osvedčenia inštruktora, žiadateľ, ktorý pred koncom platnosti osvedčenia inštruktora neabsolvuje úspešne toto hodnotenie, nesmie uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z tohto osvedčenia, až kým nedosiahne úspešný výsledok hodnotenia.

Radi Vám pomôžeme s obnovením platnosti Vášho osvedčenia letový inštruktor  - FI(A). Dávame Vám do pozornosti letecké výcviky, ktoré poskytuje naša partnerská letecká škola.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.