Skill test LAPL(A) - všeobecne

Praktická skúška - skill test pilot ľahkých letúnov - LAPL(A) pre získanie preukazu spôsobilosti pilot ľahkých letúnov – LAPL(A) sa vykonáva po absolvovaní predpísaného leteckého výcviku v leteckej škole - ATOEASA letecká škola - ATO musí žiadateľa na vykonanie praktického preskúšania odporúčiť. Praktickú skúšku - skill test LAPL(A) je možné vykonať až po úspešnom absolvovaní teoretického preskúšania na Úrade.

Praktické preskúšanie skill test LAPL(A) na získanie preukazu spôsobilosti pilot ľahkých letúnov – LAPL(A) podlieha ustanoveniu FCL.125.

Žiadateľ o preukaz spôsobilosti pilot ľahkých letúnov – PPL(A) absolvovaním praktickej skúšky (skill test) preukáže letovému examinátorovi FE(A) schopnosť vykonávať v úlohe veliaceho pilota (Pilot in command - PIC) manévre a postupy na danej kategórií lietadiel (v tomto prípade je kategória lietadiel "letún") so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam. Teda vykonávanie letov pre príslušnú triedu lietadla - jednomotorové piestové letúne - SEP(Land).

Žiadateľ o praktickú skúšku - skill test LAPL(A)musí absolvovať letecký výcvik na lietadle rovnakej triedy alebo typu, ako sa použije pri praktickej skúške. V našom prípade sa jedná o použitie jednomotorového piestového letúna - SEP(Land) rovnakého variantu (napríklad DA-20), ako bol použitý počas leteckého výcviku a na ktorý bol žiadateľ "preškolený".

Oprávnenia držiteľa LAPL(A) sú obmedzené na triedu alebo typ lietadla použitého pri praktickej skúške, pokiaľ sa do preukaz spôsobilosti LAPL(A) nerozšíri o ďalšie rozšírenia v súlade s Časťou FCL.

Celé preskúšanie - skill test LAPL(A) trvá približne 3 až 4 hodiny, pričom samotná letová časť (let s examinátorom) trvá približne 1 hodinnu 30 minút až 2 hodiny letového času. Ostatný čas je využitý na prípravu letu (plánovanie trasy, briefing, debriefing a prípadné ústne preskúšanie zo znalosti lietadla).

Samotný let - skill test LAPL(A) zahŕňa okrem iného aj nasledovné:

  • techniku pilotáže (normálne postupy)
  • techniku pilotáže (abnormálne a núdzové postupy)
  • navigačný let po vopred naplánovanej trase podľa pravidiel VFR
  • použitie rádionavigačných zariadení (VOR, LOC, ILS, GNSS)

Trasu letu, vyberie examinátor. Žiadateľ je zodpovedný za plánovanie letu a zabezpečí, aby všetky prístroje a celá dokumentácia na vykonanie letu boli na palube lietadla počas preskúšania. 

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Všeobecné podmienky úspešného leteckého preskúšania - skill test LAPL(A) a postup počas preskúšania je totožny s akýmkoľvek iným leteckým preskúšaním.

Praktická skúška - skill test pilot ľahkých letúnov -  LAPL(A) je rozdelená na viaceré časti - sekcie leteckého preskúšania, ktoré predstavujú všetky jednotlivé fázy letu zodpovedajúce kategórii (letúne - aeroplanes) a triede - jednomotorový piestový letún - SEP(land) - použitého lietadla.

Ak žiadateľ nesplní niektorý z bodov určitej časti skúšky, bude to znamenať nesplnenie celej časti. Nesplnenie viac ako jednej časti bude znamenať, že žiadateľ nezložil celú skúšku - skill test LAPL(A). Ak žiadateľ nesplní iba jednu časť skúšky, bude pri najbližšom opakovaní skúšky - skill test pilot ľahkých letúnov -  LAPL(A), opakovať len túto časť.

Pri opakovaní skúšky - skill test LAPL(A) bude nesplnenie niektorej časti vrátane častí, ktoré žiadateľ úspešne splnil pri predchádzajúcom pokuse, znamenať, že žiadateľ nezložil celú skúšku - skill test pilot ľahkých letúnov -  PPL(A).

Ak žiadateľ nesplní všetky časti skúšky počas dvoch pokusov, bude musieť absolvovať ďalší letecký výcvik, pričom o jeho obsahu a ďalšom postupe rozhodne letecká škola - ATO.

Poskytujeme vykonanie praktickej  skúšky - skill test pilot ľahkých letúnov - LAPL(A) na získanie preukazu spôsobilosti pilot ľahkých letúnov - LAPL(A) spolu so získaním kvalifikačnej kategórie na jednomotorové piestové letúne - SEP(land) na nasledovných variantoch (typoch) letúnov SEP(land): 

  • Diamond DA-40TDi Star
  • Cessna C-172 Skyhawk
  • Diamond DA-20-A1 Katana

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.