Obnovenie - kvalifikácia pre lety IFR

Obnovenie platnosti IR(A) - prístrojovej kvalifikačnej kategórie (kvalifikácia pre lety podľa pravidiel IFR) sa uplatňuje v prípade, ak je prístrojová kvalifikačná kategória - IR(A) expirovaná, tzv. „prepadnutá“.

Postup obnovenia platnosti pri opätovnom získaní prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IR(A)  navrhuje letecká škola - ATO, ktorá odporučí žiadateľovi ďalší postup pre obnovenie platnosti IR(A).

V prípade obnovenia platnosti kvalifikačnej kategórie letecká škola - ATO postupuje podľa Nariadenia 1178/2011 ustanovenie FCL.740(b)(1).

Odporúčaným postupom podľa AMC1 FCL.740(b)(1), ktorým postupuje letecká škola - ATO závisí od nasledovných vstupov:

 • prax žiadateľa - Letecká škola (ATO) by na jej overenie mala vyhodnotiť údaje v zápisníku letov pilota a v prípade potreby vykonať kontrolu v simulátore - FSTD
 • počet letových hodín odlietaných podľa pravidiel IFR
 • zložitosť variantu lietadla, na ktorom sa bude vykonávať výcvik a letecké preskúšanie
 • časové obdobie, ktoré uplynulo od ukončenia doby platnosti prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A)

Dĺžka výcviku potrebná na dosiahnutie požadovanej úrovne odbornej spôsobilosti závisí na čase, ktorý uplynul od konca platnosti prístrojovej kvalifikačnej kategórie. Dĺžka obnovovacieho výcviku by mala byť tým dlhšia, čím dlhšie je kvalifikačná kategória expirovaná.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

Prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) vyžaduje, aby jej držiteľ mal tzv. oprávnenia IR English podľa FCL.055(d). Ak nie ste držiteľom oprávnení IR English, spolu s našim examinátorom IRE(A) môžete preskúšanie IR English absolvovať. Túto službu ponúkame exkluzívne ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku v spolupráci s Aero Language.

 

Pri určovaní potrieb pre obnovovací výcviku pilota môže letecká škola - ATO zohľadniť nasledujúce faktory:

 • menej ako 3 mesiace po ukončení platnosti kvalifikácie: nie sú potrebne žiadne doplnkové požiadavky a žiadateľ môže po vystavení potvrdenia z leteckej školy - ATO absolvovať priamo praktické preskúšanie s examinátorom
 • viac ako 3 mesiace, ale menej ako 1 rok po ukončení platnosti kvalifikácie: minimálne dve výcvikové sedenia
 • viac ako 1 rok, ale menej ako 3 roky po ukončení platnosti kvalifikácie: minimálne tri výcvikové sedenia, v rámci ktorých sa preberú najdôležitejšie poruchy dostupných systémov
 • viac ako 3 roky po ukončení platnosti kvalifikácie: žiadateľ by mal opäť absolvovať  letecký výcvik v rozsahu a dĺžke, ktorá je požadovaná pre prvé vydanie kvalifikáci

Keď letecká škola - ATO určí potreby žiadateľa, vypracuje individuálny výcvikový program, ktorý vychádza z osnovy leteckého výcviku potrebného pre získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A). Letecký výcvik bude zameraný na aspekty, ktoré letecká škola - ATO určí s ohľadom na skúsenosti žiadateľa.

Primárne však bude obnovovací letecký výcvik zameraný na:

 • presné prístrojové priblíženie (ILS)
 • nepresné prístrojové priblíženie (LOC-DME, VOR-DME, NDB, GNSS)
 • postupy pre vyčkávanie (holding)
 • asymetrický let (pre viacmotorové lietadlá - MEP(land))

Po úspešnom ukončení obnovovacieho leteckého výcviku, letecká škola - ATO vydá žiadateľovi osvedčenie o úspešnom absolvovaní výcviku, ktorý žiadateľ predloží examinátorovi a úradu vydania preukazu so žiadosťou o obnovenie platnosti kvalifikácie. Osvedčenie alebo doklad musí obsahovať popis výcvikového programu, podľa ktorého bol obnovovací výcvik poskytnutý.

Prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) je vždy viazaná na triednu kvalifikačnú kategóriu, alebo typovú kvalifikačnú kategóriu. Teda v preukaze spôsobilosti je vždy spojená s typom, alebo triedou letúna, napríklad:

 • viacmotorové piestové letúne - MEP(Land)/IR
 • jednomotorové piestové letúne - SEP(Land)/IR
 • typová kvalifikačná kategória (napríklad Cessna C525 Citation) - C525/IR

Po uspokojivom absolvovaní obnovovacieho výcviku je žiadateľ odporučený na praktické preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom IRE(A), ktorý v prípade preskúšaní vystupuje ako reprezentant Dopravného úradu.

Na čom lietame obnovu IR(A)?

Proces obnovy prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) poskytujeme na lietadlách, ktoré sú vybavené pre lety IFR.

Preskúšanie je možné absolvovať na lietadlách v triednych a typových kvalifikačných kategóriách:

 • viacmotorové piestové letúne - MEP(Land): Diamond DA-42NG-VI Twin Star
 • jednomotorové piestové letúne - SEP(Land): Diamond DA-40TDi Star

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.