Poctivý letecký výcvik

Pre letecký výcvik, či už pre záujemcov o získanie leteckých kvalifikačných kategórií, alebo o ich obnovenie, odporúčame letecký výcvik v Bratislave.

Letecký výcvik môže poskytovať v rámci regiónu EASA výhradne letecká škola, ktorá je držiteľom osvedčenia ATO - approved training organization, alebo declared training organization - DTO podľa Časti ORA, Nariadenia 1178/2011.

Kvalita leteckého výcviku sa líši vzhľadom na to, v akej leteckej škole je letecký výcvik poskytnutý. Kvalitatívne na nižšej úrovni sú výcviky poskytované rôznymi aeroklubmi a v minulosti leteckými školami typu RF (Registered facility).

Najmä rozsah, pod ktorým letecká škola poskytuje letecký výcvik sa líši v závislosti od toho, aký typ leteckej školy poskytuje daný letecký výcvik. Obmedzený rozsah leteckých výcvikov môžu realizovať menšie letecké školy, ktoré disponujú osvedčením declared training organization. Takýto druh leteckej školy môže poskytovať letecký výcvik len do úrovne rekreačný pilotObmedzenie, ktoré má takáto letecká škola pre letecký výcvik je spravidla úroveň letecký výcvik pre odbornosť súkromný pilot - PPL(A)pilot ľahkých letúnov - LAPL(A), alebo letecký výcvik VFR Noc.

Letecký výcvik poskytnutý inštruktormi v rámci organizácie letecká škola typu ATO garantuje určitú úroveň kvality v dôslednosti a profesionalite. Dôvodom je že inštruktori leteckej školy Bratislava sú profesionálni piloti s odbornosťou dopravný pilot, ktorí lietajú aj v rámci leteckej dopravy na dopravných lietadlách. Skĺbenie skúseností z leteckej dopravy a ich poskytovanie inštruktormi ProfiPilot Academy v rámci "malého" lietania v leteckej škole dáva absolventom príležitosť naučiť sa vedomosti a skúsenosti, ktoré by sa za iných okolností učili sami až v leteckej praxi na dopravnom lietadle.

Letecký výcvik, ktorý poskytuje letecká škola ProfiPilot Academy je poskytovaný priamo v Bratislave. Tento fakt dáva možnosť žiakom leteckej školy oveľa väčšej flexibility.

Pre absolvovanie leteckého výcviku, či už pre záujemcov o získanie leteckých kvalifikačných kategórií, alebo o ich obnovenie, odporúčame letecký výcvik v Bratislave.

Letecká škola do procesu preskúšania s leteckým examinátorom vstupuje hlavne v nasledovných prípadoch:

Kvalifikačná kategória expirovaná menej ako 30 dní

Letecká škola - ATO na základe posúdenia skúseností žiadateľa posúdi nutnosť obnovovacieho výcviku. Ak obnovovací letecký výcvik vzhľadom na skúsenosti pilota nie je potrebný, letecká škola - ATO vystaví certifikát a žiadateľ môže absolvovať letecké preskúšanie.

Kvalifikačná kategória expirovaná viac ako 30 dní

V prípade, ak je kvalifikačná kategória (napríklad SEP(land), MEP(land), TMG) expirovaná viac ako 30 dní, je nutné, aby letecká škola stanovila obnovovací letecký výcvik. Dĺžka leteckého výcviku, ktorý stanoví letecká škola - ATO závisí od toho, ako dho je kvalifikačná kategória expirovaná a aké sú letecké skúsenosti žiadateľa.

Z letiska Bratislava je tak možné zahájiť letecký výcvik aj po západe Slnka, alebo absolvovať letecký výcvik podľa pravidiel IFR počas zhoršených poveternostných podmienok.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.